[COMUNICAT] NO als projectes d’ampliació del Port de Barcelona

Les plataformes Zeroport i SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet (que apleguen centenars d’organitzacions) exigim a les administracions que controlen el Port de Barcelona –Estat, Generalitat i Ajuntaments de Barcelona i el Prat– que aturin els projectes de creixement i expansió del Port que estan en marxa, i denunciem que promovent aquests projectes ometen sistemàticament l’actual crisi ambiental global i els efectes sobre la contaminació a l’àrea metropolitana i el delta del Llobregat. 

El Port de Barcelona continua amb els seus plans d’expansió al delta del Llobregat, sense tenir en compte la crisi climàtica, de biodiversitat, energètica i de materials que globalment ja està impactant en tots els àmbits i que s’està intensificant.

La darrera ampliació del Port, planificada en el Pla Delta i començada fa divuit anys amb el desviament del riu (declarat nul pel Tribunal Suprem i executat sense complir les compensacions ambientals compromeses davant la Comissió Europea), va suposar la pèrdua d’un valuós espai agrícola i natural (més de 300 ha) per donar pas a una Zona Logística parcialment dirigida per grans capitals immobiliaris i a la terminal BEST de contenidors.

Actualment, el Port de Barcelona és el cinquè port amb més emissions de gasos amb efecte d’hivernacle d’Europa, amb 2,8 milions de tones/any de CO2 emeses (Transport&Environment), i aporta entre un 9% i un 15% de la contaminació per partícules (PM10 i PM2,5) de tota la ciutat de Barcelona (Informe Barcelona Regional). En aquest context, estan en marxa tres projectes de creixement del Port: l’ampliació del moll Adossat per a dues noves terminals de megacreuers (total de 7); l’ampliació de la Terminal Prat (BEST), per augmentar la capacitat anual de 2,7 a 3,4 milions de contenidors, i el Pla Director Urbanístic (PDU), lligat a la construcció de noves terminals logístiques a l’antiga i a la nova llera del riu Llobregat i els voltants. 

Tots aquests projectes el que pretenen és ampliar la capacitat del Port i augmentar-ne l’activitat, tant de mercaderies com de passatgers, i globalment suposaran, com ha passat en anteriors ampliacions, més contaminació i més emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (ja que s’amaga que augmentarà el volum de camions a la Vall Baixa del Llobregat i l’àrea metropolitana), i una nova afectació sobre la pèrdua d’espais agrícoles i naturals del Delta del Llobregat.

En relació amb l’activitat dels creuers, qualifiquem de mera retòrica les últimes declaracions de l’Ajuntament de Barcelona per a limitar-la, quan, recordem, va signar amb el Port el 2018 l’esmentada ampliació de les dues noves terminals de megacreuers i quan no s’ha presentat cap proposta concreta després de la reunió recent amb el Govern de la Generalitat.

Denunciem també que el projecte que vol executar el Port mitjançant el PDU no té cobertura legal i que només pretén acontentar els ajuntaments implicats. Es tracta d’un projecte per crear un munt de noves infraestructures viàries i ferroviàries al Delta, que afectaran molt més enllà de l’àmbit del Port. Així, estan previstes quatre noves terminals ferroviàries (tres a l’antiga llera del riu Llobregat i una a la nova llera) i també dos nous eixos viaris de quatre carrils pels dos marges de l’antiga llera, amb un gran nus viari de quatre nivells d’alçada. La declaració d’impacte ambiental de totes aquestes actuacions va caducar fa anys.

El PDU se centra en l’antiga llera, un espai que el Port ha anat deixant que es degradi, que ara considera “espai residual” i on s’han fet enormes moviments de precàrrega; tot això en un espai catalogat com a Àrea Important per a la Conservació d’Aus (IBA) i on encara hi ha sis hàbitats d’interès comunitari i un de prioritari. Denunciem, a més, que a la zona hi ha nombroses persones vivint en situacions d’infrahabitatge i tota mena de construccions precàries, i hi ha també una superfície visible contaminada amb crom hexavalent, tal com ha denunciat DEPANA des de fa anys. Tot plegat, en terrenys gestionats pel Port.

Una de les terminals de tren projectades està prevista al marge esquerre de la nova llera, a tocar de la proposta de la nova delimitació de la Zona d’Especial Protecció de les Aus del Delta (ZEPA) que està elaborant la Generalitat per complir amb els requeriments del procediment d’infracció que té obert amb la Comissió Europea. Recordem que la protecció de la nova llera del riu Llobregat era una obligació assumida per l’Estat i la Generalitat l’any 1998. El seu incompliment anul·la la declaració d’impacte ambiental que es va fer per al projecte de les terminals l’any 2007. Només per aquests motius ja cal aturar els projectes previstos.

A més, abans de desenvolupar nous projectes, el Port de Barcelona té l’obligació de corregir i pal·liar els gravíssims impactes que els dics que ha construït mar endins estan provocant en el litoral del delta del Llobregat, la regressió del qual està arribant a situacions límit i probablement no té marxa enrere.

Així mateix, el PDU inclou la creació de nous “espais verds”, però una gran part d’aquests no seran en l’àmbit del Port, sinó que es traslladen a sòls agrícoles del Prat de Llobregat que ja són “verds” actualment. Per tant, s’elimina el potencial agrícola futur d’aquests sòls convertint-los en parcs urbans i equipaments comunitaris, mentre es destrueix l’actual espai verd de l’antiga llera.

Per tot plegat, des de SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet i Zeroport exigim:

– Aturar tots els projectes d’ampliació del Port de Barcelona i impulsar un pla de decreixement del trànsit marítim per assolir la reducció de les seves emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a la meitat el 2030 i per afrontar la crisi sistèmica derivada de l’escenari de descens energètic i de materials.

– Aturar el PDU de la Terminal logística intermodal del Port de Barcelona pels seus impactes ambientals sobre espais catalogats com a IBA i on encara hi ha sis hàbitats d’interès comunitari i un de prioritari.

– Descontaminar i renaturalitzar l’antiga llera del riu Llobregat, amb tots els seus valors ambientals originals, i incloure-la dins les previsions de l’ampliació de la ZEPA del Delta del Llobregat, ja que forma part de l’IBA140. Així mateix, exigim l’atenció social de les persones que viuen actualment en aquest àmbit.

– Un ampli procés participatiu social per decidir el model urbanístic i territorial, que prioritzi la qualitat de vida, la sobirania alimentària i la conservació de la natura i el paisatge del Baix Llobregat i l’Hospitalet i d’aquesta part de Barcelona.

– Un pla de decreixement, transformació i relocalització del sistema econòmic que aposti per la redistribució de la riquesa i la justícia social com a eixos claus de les polítiques públiques, amb els objectius de satisfer les necessitats bàsiques del conjunt de la població en funció dels límits biofísics del planeta i corregir els impactes de l’entorn natural metropolità.

23M – Acte: Ampliació de l’aeroport Girona-Costa Brava? No, gràcies!

Organitzacions ecologistes, socials i veïnals hem impulsat un front comú per aturar la possible ampliació de l’aeroport Girona – Costa Brava que proposa la revisió del Pla Director que ha presentat AENA i tramita el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. 


El passat mes de març vam presentar al·legacions que qüestionen de soca-rel el creixement del trànsit aeri a Vilobí, així com les ampliacions d’infraestructures associades; i com a part de la campanya, coorganitzem l’acte ¨Ampliació de l’aeroport Girona-Costa Brava? No, gràcies! ¨, que tindrà lloc el dilluns 23 de maig a Girona. 

 •   Dia: Dilluns 23 de maig, de 18.00 a 20.30 h
 •   Lloc: Aula Magna de la Casa de Cultura (Pl. Hospital 6, Girona)


En l’acte comptarem amb una taula de veus expertes que aportaran arguments contra l’ampliació de l’aeroport, des del punt de vista ambiental, social, econòmic i pressupostari. 

PROGRAMA

 • Impactes climàtics i ambientals – Sara Mingorría, investigadora de la UdG .
 • Crisi energètica i de recursos – Antonio Turiel, investigador de l’ICM-CSIC.
 • Turisme i desigualtat – Blanca Valdivia, sociòloga urbanista, Cooperativa Punt 6.
 • Transports i mobilitat – Adrià Ramírez, president de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic.

Moderadora – Maria Borràs, doctorand de la UdG.


Convoquen:
Naturalistes de Girona, XR Girona, SOS Costa Brava, Ecologistes de Catalunya, Ecologistes en Acció, ZEROPORT i Càtedra Unesco de Desenvolupament Humà Sostenible de la Universitat de Girona.

Un demanem i agrairem que reenvieu aquesta convocatòria i en feu la màxima difusió, gràcies.

[COMUNICAT] Oposició social al nou pla d’ampliació de l’aeroport de Girona-Costa Brava

Les entitats ecologistes, socials i veïnals Naturalistes de Girona, XR Girona, SOS Costa Brava, Ecologistes de Catalunya, Ecologistes en Acció i Zeroport s’han agrupat per aturar la possible ampliació de l’aeroport Girona – Costa Brava que proposa la revisió del Pla Director que ha presentat AENA i tramita el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

En un escrit d’al·legacions, les organitzacions qüestionen de soca-rel el creixement del trànsit aeri a Vilobí, així com les ampliacions d’infraestuctures associades. Les entitats, que demanen la retirada del pla, argumenten que és contrari a les obligacions climàtiques i que es tracta d’una operació especulativa amb inversions que no tenen cap justificació ni viabilitat, amb grans impactes ambientals, socials i pressupostaris. Reclamen la seva retirada, per les següents raons:

1. L’ampliació d’infraestructures aeroportuàries i el creixement de l’aviació són incompatibles amb els compromisos europeus climàtics i amb la legislació ambiental d’àmbit tant estatal com autonòmica.

 • ¨El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030¨, que estableix una reducció del 61 % de les emissions respecte a 2005 per a sectors subjectes a drets d’emissió com és el transport aeri.
 • La Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic i el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, determinen que en els procediments d’avaluació ambiental de plans, programes i projectes que es desenvolupin a Catalunya, s’han de valorar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que llur execució i gestió puguin produir, i també la vulnerabilitat davant dels impactes del canvi climàtic.

2. Total absència de justificació ambiental, social, econòmica i financera, i contrari a l’interès general.

 • L’aeroport actual està sobredimensionat com a resultat d’inversions públiques i subvencions milionàries a Ryanair (encobertes sota acords de promoció turística) innecessàries, infrautilitzades i mal programades, que no responien a criteris de rendibilitat social i ambientals.

Vist el fracàs en les previsions efectuades el 2006 i que van comportar expropiacions i obres milionàries el 2008, les quals van quedar obsoletes el 2010 un cop Ryanair va derivar les operacions a El Prat, és improcedent plantejar qualsevol mena de revisió del Pla Director mentre aquest no tingui un flux regular de passatgers de 4,5 M/any durant un mínim de 5 anys, llindar sota el qual l’aeroport actual és perfectament capaç d’operar sense cap tipus d’entrebanc. Recorden que abans de la pandèmia el volum de passatgers no arribaven a 2 milions anuals, i en 2021 van arribar poc més 300.000.

 • El pla planteja inversions per un creixement inviable en el marc de crisi estructural global del sector de l’aviació, en l’escenari de descens energètic i accelerat per la covid i la guerra en Ucraïna.

La caiguda de la producció mundial del petroli, del qual l’aviació continuarà sent dependent en el mitjà i llarg termini, i la contracció econòmica projecta un escenari de decreixement del sector de l’aviació. Presentar inversions de creixement d’infraestructures aeroportuàries només pot entendre’s com una maniobra per a ocultar la profunda crisi financera d’AENA i beneficiar constructores i bancs, com va passar amb les anteriors inversions realitzades, socialitzant les pèrdues via pressupostos públics com es va fer amb les anteriors ampliacions.

Segons les entitats, encara no s’han donat explicacions de les inversions i subvencions fallides durant els últims anys, i es vol repetir la mateixa operació especulativa que augmentarà el deute públic a llarg termini per les generacions futures, amb una factura mediambiental, territorial i climàtica impagable.

Per tot això, Naturalistes de Girona, XR Girona, SOS Costa Brava, Ecologistes de Catalunya, Ecologistes en Acció i Zeroport demanen al govern central i a la Generalitat:

 • La retirada del Pla Director i la paralització indefinida de qualsevol ampliació d’infraestructures aeroportuàries i plans de creixement de l’aviació de l’aeroport de Girona-Costa Brava, així com de les subvencions públiques a companyies aèries.
 • La posada en marxa d’un Pla de redimensionament de l’aeroport de Girona-Costa Brava en funció de la baixa operativitat real actual i que es projecta en el mitjà termini i de l’eliminació dels vols en trajectes curts que tinguin alternativa ferroviària, amb l’objectiu d’evitar la socialització de les pèrdues d’AENA a càrrec de l’erari públic i en compliment dels objectius climàtics.
 • La reorientació de les inversions previstes per garantir serveis regionals públics de mobilitat de baixes emissions, mínim consum energètic i impacte ambiental, garantint la igualtat i la cohesió social i territorial.

En les pròximes setmanes, les entitats iniciaran diferents accions de sensibilització i mobilització, com: adhesions d’altres organitzacions a un manifest d’oposició a l’ampliació de l’aeroport, un acte informatiu amb experts, i mocions en municipis i institucions que han acordat declaracions d’emergència climàtica.

CASTELLÀ

Naturalistas de Girona, XR Girona, SOS Costa Brava, Ecologistas de Cataluña, Ecologistas en Acción y ZEROPORT piden la retirada del Plan Director del Aeropuerto Girona – Costa Brava
Entidades ecologistas, sociales y vecinales se han agrupado para parar la posible ampliación del aeropuerto Girona – Costa Brava, tal como propone la revisión del Plan Director que ha presentado AENA y tramita el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

En un escrito de alegaciones, las organizaciones cuestionan de raíz el crecimiento del tráfico aéreo en Vilobí, así como las ampliaciones de infraestuctures asociadas. Las entidades argumentan que este plan es contrario a las obligaciones climáticas y que se trata de una operación especulativa con inversiones que no tienen ninguna justificación ni viabilidad, con grandes impactos ambientales, sociales y presupuestarios. Reclaman su retirada, por las siguientes razones.

1. La ampliación de infraestructuras aeroportuarias y el crecimiento de la aviación son incompatibles con los compromisos europeos climáticos y con la legislación ambiental de ámbito tanto estatal como autonómica.

 • El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, que establece una reducción del 61% de las emisiones respecto a 2005 para sectores sujetos a derechos de emisión como es el transporte aéreo.
 • La Ley catalana 16/2017, de 1 de agosto, de cambio climático y el Decreto Ley 16/2019, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables, determinan que en los procedimientos de evaluación ambiental de planes, programas y proyectos que se desarrollen en Cataluña, se tienen que valorar las emisiones de gases invernadero que su ejecución y gestión puedan producir, y también la vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático.

2. Total ausencia de justificación ambiental, social, económica y financiera, y contrario al interés general.

 • El aeropuerto actual está sobredimensionado como resultado de inversiones públicas y subvenciones millonarias a Ryanair (encubiertas bajo acuerdos de promoción turística),  innecesarias, infrautilizadas y mal programadas, que no respondían a criterios de rentabilidad social y ambientales.

Visto el fracaso en las previsiones efectuadas en el 2006, que comportaron expropiaciones y obras millonarias el 2008, las cuales quedaron obsoletas el 2010 cuando Ryanair derivó las operaciones a El Prat, es improcedente plantear cualquier tipo de revisión del Plan Director mientras este no se tenga un flujo regular de pasajeros de 4,5 M/año durante un mínimo de 5 años, umbral bajo el cual el aeropuerto actual es perfectamente capaz de operar sin ningún tipo de traba. Recuerdan que antes de la pandemia el volumen de pasajeros no llegaban a 2 millones anuales, y en 2021 llegaron poco más 300.000.

 • El plan plantea inversiones por un crecimiento inviable en el marco de crisis estructural global del sector de la aviación, en el escenario de descenso energético y acelerado por la *covid y la guerra en Ucrania.

La caída de la producción mundial del petróleo, del cual la aviación continuará siendo dependiente en el medio y largo plazo, y la contracción económica proyecta un escenario de decrecimiento del sector de la aviación. Presentar inversiones de crecimiento de infraestructuras aeroportuarias solo puede entenderse como una maniobra para ocultar la profunda crisis financiera de AENA y beneficiar constructoras y bancos, como pasó con las anteriores inversiones realizadas, socializando las pérdidas vía presupuestos públicos como se hizo con las anteriores ampliaciones. Según las entidades, todavía no se han dado explicaciones de las inversiones y subvenciones fallidas realizadas durante los últimos años, y se quiere repetir la misma operación especulativa que aumentará la deuda pública a largo plazo por las generaciones futuras, con una factura medioambiental, territorial y climática impagable.

Por todo ello, Naturalistas de Girona, XR Girona, SOS Costa Brava, Ecologistas de Cataluña, Ecologistas en Acción y ZEROPORT, piden al Gobierno central y a la Generalitat de Cataluña:

 • La retirada del Plan Director y la paralización indefinida de cualquier ampliación de infraestructuras aeroportuarias y planes de crecimiento de la aviación del aeropuerto de Girona-Costa Brava, así como de las subvenciones públicas a compañías aéreas.
 • La puesta en marcha de un Plan de redimensionamiento del aeropuerto de Girona-Costa Brava en función de la baja operatividad real actual y que se proyecta en el medio plazo y de la eliminación de los vuelos en trayectos cortos que tengan alternativa ferroviaria, con el objetivo de evitar la socialización de las pérdidas de AENA a cargo del erario público y en cumplimiento de los objetivos climáticos.
 • La reorientación de las inversiones previstas para garantizar servicios regionales públicos de movilidad de bajas emisiones, mínimo consumo energético e impacto ambiental, garantizando la igualdad y la cohesión social y territorial.

En las próximas semanas, las entidades iniciarán diferentes acciones de sensibilización y movilización, como: adhesiones otras organizaciones a un manifiesto de oposición a la ampliación del aeropuerto, un acto informativo con expertos, y mociones en municipios e instituciones que han acordado Declaraciones de Emergencia Climática.

[COMUNICAT] Zeroport celebra l’aturada de l’ampliació de l’aeroport del Prat i condemna l’aprovació de 2.250 milions d’euros destinats al creixement del trànsit aeri

Les més de 130 organitzacions que formen part de Zeroport consideren l’ampliació d’infraestructures aeroportuàries i el creixement de l’aviació que porta incorporat el Document de Regulació Aeroportuària (DORA II) aprovat avui un atemptat contra el clima i una operació especulativa en una fugida endavant d’AENA, que tindrà enormes impactes ambientals, socials i pressupostaris. 

Les organitzacions celebren l’aturada del projecte d’ampliació de la tercera pista i la construcció d’una terminal satèl·lit de l’aeroport de Barcelona – El Prat, que ha estat possible gràcies a la gran oposició de la societat catalana i a la manifestació multitudinària del passat 19 de setembre. Tot i això, denuncien les milionàries inversions aprovades per a aquest aeroport amb la intenció d’incrementar el trànsit aeri fins a arribar als 55 milions de passatgers el 2026 i l’anunci d’AENA de ¨ressuscitar¨ el seu pla immobiliari de ciutat aeroportuària. 

Per això continuaran mobilitzant la població contra aquestes actuacions, i per considerar vigents les seves 5 demandes, entre les quals estan també aturar els plans de creixement d’Aena als aeroports de Girona-Costa Brava i Reus i la construcció d’estacions d’AVE en aquests aeroports per connectar-los amb Barcelona; frenar el desenvolupament de la ciutat aeroportuària a Barcelona en l’àmbit del Delta del Llobregat, i detenir les ampliacions de la resta d’aeroports que s’estableixen en el nou DORA.

Consideren que l’aprovació d’avui en el Consell de Ministres del DORA II per al període 2022-2026 amb un volum total d’inversió de 2.250 milions intensifica un model que nega els impactes socials i ambientals d’aquest sector i la profunda crisi mundial a la qual s’aboca el sector de l’aviació per l’impacte de la pandèmia de COVID-19 i la crisi energètica.

Les organitzacions denuncien l’opacitat i l’arbitrarietat amb què el Consell de Ministres ha aprovat unes inversions en un marc de creixement del sector per considerar-les del tot injustificables i inviables en l’actual context de crisi climàtica, de biodiversitat, energètica, social, pressupostària i de l’aviació. Es tracta, segons les organitzacions, d’un pla d’inversions especulatives d’AENA, empresa de l’IBEX35, per resoldre els seus problemes comptables, en una fugida endavant per tranquil·litzar al seu accionariat privat (49%) i als seus creditors, amb els quals acumula un deute financer net de més de 7.300 milions d’euros. Amb aquestes inversions, afirmen, el que AENA pretén és mostrar que està en una fase de creixement per a rellançar els seus antics plans de ciutats aeroportuàries a Barcelona i Madrid, que és on realment considera que pot fer negoci via l’especulació immobiliària, per a salvar la seva situació financera. 

Les organitzacions alerten que l’aprovació del nou DORA suposa un alt  risc de socialització de les pèrdues d’aquesta companyia a càrrec dels pressupostos públics, tal com estableix la Llei 18/2014 que regula el DORA. Per això i per complir els objectius climàtics, les organitzacions demanen que el govern espanyol rectifiqui i aturi totes les ampliacions i que abordi de forma immediata el redimensionament d’AENA, amb el tancament d’aeroports ja deficitaris abans de la pandèmia i l’eliminació dels vols que tinguin alternativa ferroviària. De la mateixa manera, demanen als governs central i català un gir en les actuals polítiques de turistificació i especulació immobiliària per tal de protegir el dret a l’habitatge, a la salut, a la mobilitat justa i sostenible, i a un treball digne; i enfortir el teixit productiu i econòmic intern amb l’objectiu de satisfer les necessitats bàsiques del conjunt de la població i respectar els límits biofísics del planeta.

Així mateix, recorden a AENA el deute ecològic que té des de fa 20 anys amb Delta del Llobregat, pel qual està obert un procediment d’infracció a Europa i que el nou DORA ni menciona ni contempla en les inversions previstes en el capítol de sostenibilitat. Reclamen al govern que obligui AENA a realitzar les compensacions ambientals que encara té pendents de l’anterior ampliació i que renaturalitzi i torni al seu estat original els terrenys encimentats per la construcció dels aparcaments il·legals de Can Sabadell, situats dins de Xarxa Natura 2000.

#MenysAvionsMésVida

[COMUNICAT] Continua amb més força la crida a la mobilització massiva contra l’ampliació de l’aeroport el 19S

Les entitats organitzadores de la concentració del 19S considerem que la ciutadania
organitzada ha fet un pas molt important en aquesta lluita, que encara no s’ha guanyat; per això, mantenim i refermem la crida a la convocatòria per dir no a les ampliacions dels aeroports i del trànsit aeri en general.

Afirmem que cap anunci polític assegura, ara per ara, que l’ampliació de l’aeroport del Prat s’aturi indefinidament i, per tant, és imperatiu seguir lluitant per defensar el Delta del Llobregat i per revertir el model de creixement, que s’ha demostrat insostenible.

Constatem que la mobilització social ha provocat una crisi en el si de diferents governs (Barcelona, Generalitat i Estat) i partits. I considerem que l’anunci d’ahir del govern espanyol no deixa de ser un moviment tàctic enmig de la total irresponsabilitat dels governants, que, en plena emergència climàtica i ambiental, es dediquen a jugar amb inversions ecocides i catastròfiques.

Les cinc demandes exposades per les entitats el passat 7 de setembre en roda de
premsa segueixen vigents; per tant renovem la crida a moviments socials i ecologistes i a les lluites del territori a sortir al carrer el 19S per exigir la paralització indefinida de qualsevol ampliació d’activitat o d’infraestructures aeroportuàries i sumar-nos a les lluites contra les ampliacions dels aeroports de Palma, Madrid, Reus i Girona.

Aquesta lluita va molt més enllà: és el moment d’abordar d’una vegada noves
polítiques que transformin l’actual model econòmic especulatiu i injust en un model que cobreixi les necessitats bàsiques del conjunt de la població i respecti el territori i els límits biofísics del planeta.

Per això, ens trobarem el pròxim diumenge 19 de setembre a les 12 h al carrer
Tarragona de Barcelona
, per exigir que s’abordin de forma urgent les 5 demandes
(reproduïdes a continuació) que la concentració planteja en resposta a la profunda crisi social, econòmica i ambiental que estem vivint:

· La paralització indefinida d’aquest projecte i de qualsevol ampliació
d’infraestructures aeroportuàries i plans de creixement de l’aviació (tant
l’ampliació de pistes com les noves terminals i noves connexions ferroviàries
entre aeroports) així com els projectes immobiliaris associats de ciutats
aeroportuàries, un model que afavoreix a grans capitals a costa de la població i
del planeta.

· La posada en marxa d’un pla de redimensionament d’AENA que inclogui el
tancament d’aeroports ja deficitaris abans de la pandèmia i l’eliminació dels
vols en trajectes curts que tinguin alternativa ferroviària, amb l’objectiu d’evitar
la socialització de les pèrdues de la companyia a càrrec de l’erari públic i
complir els objectius climàtics.

· L’execució de les compensacions pendents de les anteriors ampliacions de
l’aeroport del Prat-Barcelona i el port, i pel desviament del riu; així com les
mesures per a frenar el deteriorament dels valors naturals i agraris del Delta del
Llobregat en resposta a l’expedient d’infracció obert per la Comissió Europea.

· Impulsar polítiques de sobirania alimentària i inversions al Parc Agrari del Baix
Llobregat, com les imprescindibles millores de les infraestructures de la xarxa
de reg i la xarxa de drenatge; per a donar prioritat a la producció de proximitat,
al consum de productes locals i saludables, i a la viabilitat d’activitats
productives imprescindibles en un escenari de crisi de les cadenes globals de
distribució d’aliments i crisi climàtica, assegurant-ne el relleu generacional.

· Impulsar polítiques per transformar de forma urgent l’actual model econòmic
injust i especulatiu per tal de: protegir el dret a l’habitatge, a la salut, a la
mobilitat justa i sostenible, i a un treball digne; i enfortir el teixit productiu i
econòmic intern amb l’objectiu de satisfer les necessitats bàsiques del conjunt
de la població i respectar els límits biofísics del planeta.

Més informació: www.ampliacionsno.cat

[COMUNICAT] Crida a la mobilització massiva contra l’ampliació de l’aeroport el 19 de setembre a les 12 hores a Barcelona

S’estan organitzant columnes que vindran des de diferents punts del país amb l’objectiu d’aturar el projecte i qualsevol ampliació dels aeroports catalans.

Les entitats organitzadores i representants dels moviments socials han presentat la web
ampliacionsno.cat amb els motius i demandes principals de la concentració, i informat dels tres blocs que mostraran la transversalitat d’aquesta lluita en el conjunt de la societat.

Barcelona, 7 de setembre de 2021.- Organitzacions de l’àmbit social, veïnal, ecologista, de la pagesia i econòmic convoquen al conjunt de la ciutadania a una concentració unitària autoritzada el diumenge 19 de setembre a les 12h al carrer Tarragona de Barcelona, en protesta per la decisió dels governs català i espanyol per ampliar l’aeroport de Barcelona – El Prat; amb l’objectiu d’aturar aquest projecte abans del 30 de setembre, termini límit que s’ha fixat el Consell de Ministres per aprovar-lo.

En una roda de premsa celebrada avui al col·legi de periodistes de Catalunya, les organitzacions han fet una crida a la mobilització massiva de la població per denunciar l’opacitat i l’arbitrarietat amb les quals els dos governs s’estan pronunciant sobre una inversió de 1.700 milions d’euros; amb total absència de justificació tècnica, social, ambiental, econòmica i financera,  i que és contrària a l’interès general. Denuncien els impactes del que consideren un projecte especulatiu d’AENA, empresa de l’IBEX35, per tal d’intensificar un model econòmic injust, en crisi i d’irreversibles impactes ambientals.

Així mateix han presentat 5 demandes concretes per aturar aquest projecte i demanar fer un gir a les polítiques continuistes del govern de Pere Aragonès que, segons afirman, estan en favor dels interessos de grans capitals immobiliaris i del turisme massiu. Instan així a abordar de forma urgent els canvis estructurals que exigeix la profunda crisi social, econòmica i ambiental actual. D’altre banda, apel·len a la responsabilitat dels governs implicats, de gran part dels partits i mitjans de comunicació perquè deixin de silenciar i amagar els impactes reals que tindrà el projecte sota el debat reduccionista sobre l’estany de la Ricarda.


Per últim, les organitzacions han informat sobre les concentracions simultànies que es faran en contra de les ampliacions dels aeroports de Palma i Madrid, amb les quals s’ha coordinat per alçar una veu unitària contra aquests projectes.

Més informació: www.ampliacionsno.cat/

[cast]

Llamamiento a la movilización masiva contra la ampliación del aeropuerto el 19 de septiembre a las 12 horas en Barcelona

Se están organizando columnas que vendrán desde diferentes puntos del país con el objetivo de parar el proyecto y cualquier ampliación de los aeropuertos catalanes.

Las entidades organizadoras y representantes de los movimientos sociales han presentado la web ampliacionsno.cat con los motivos y demandas principales de la concentración, e informado de los tres bloques que mostrarán la transversalidad de esta lucha en el conjunto de la sociedad.

Barcelona, 7 de septiembre de 2021.- Organizaciones del ámbito social, vecinal, ecologista, del campesinado y económico convocan al conjunto de la ciudadanía a una concentración unitaria autorizada el domingo 19 de septiembre a las 12h en la calle Tarragona de Barcelona, en protesta por la decisión de los gobiernos catalán y español de ampliar el aeropuerto de Barcelona – El Prat; con el objetivo de parar este proyecto antes del 30 de septiembre, plazo límite que se ha fijado el Consejo de Ministros para aprobarlo.

En una rueda de prensa celebrada hoy en el colegio de periodistas de Cataluña, la organizaciones han hecho un llamamiento a la movilización masiva de la población para denunciar la opacidad y la arbitrariedad con las cuales los dos gobiernos se están pronunciando sobre una inversión de 1.700 millones de euros; con total ausencia de justificación técnica, social, ambiental, económica y financiera, y que es contraria al interés general. Denuncian los impactos del que consideran un proyecto especulativo de AENA, empresa del IBEX35, para intensificar un modelo económico injusto, en crisis y de irreversibles impactos ambientales.

Así mismo han presentado 5 demandas concretas para parar este proyecto y pedir un giro en las políticas continuistas del gobierno de Pere Aragonès que, según afirman, están en favor de los intereses de grandes capitales inmobiliarios y del turismo masivo. Instan así a abordar de forma urgente los cambios estructurales que exige la profunda crisis social, económica y ambiental actual. De otro lado, apelan a la responsabilidad de los gobiernos implicados, de gran parte de los partidos y medios de comunicación para que dejen de silenciar y esconder los impactos reales que tendrá el proyecto bajo el debate reduccionista sobre el estanque de la Ricarda.

Por último, las organizaciones han informado sobre las concentraciones simultáneas que se harán en contra de las ampliaciones de los aeropuertos de Palma y Madrid, con las cuales se ha coordinado para levantar una voz unitaria contra estos proyectos.

Más información: www.ampliacionsno.cat/

 

Gran concentració unitària 19S contra les ampliacions dels aeroports

📣 GRAN CONCENTRACIÓ UNITÀRIA CONTRA LES AMPLIACIONS D’AEROPORTS

19 setembre 12 h. 

Lloc: c/ Tarragona entre pl.d’Espanya i pl. Països Catalans (Bcn). 

Ampliacions d’aeroports? No, gràcies!

En lluita pel clima, la salut i la vida. #19S 12h TOTHOM AL CARRER!

#MenysAvionsMésVida

Tota la INFORMACIÓ a: www.ampliacionsno.cat/

Comunicat de Convocatòria i 2n comunicat

Comunicat conjunt contra les ampliacions dels aeroports de Madrid i Barcelona

27 de juliol de 2021

Més de cent organitzacions reclamen al Govern cancel·lar les ampliacions dels aeroports de Madrid i Barcelona

 • L’ampliació d’infraestructures aeroportuàries i el creixement de l’aviació són incompatibles amb els compromisos climàtics
 • Els projectes plantejats tindrien importants impactes negatius sobre la biodiversitat i la salut de les persones, i són inviables en l’escenari de crisi energètica i de l’aviació.
 • Les organitzacions signants demanen que els gairebé 3.400 milions d’euros pressupostats per als projectes d’ampliació s’inverteixin en un model de mobilitat que prioritzi els modes de transport més utilitzats pel conjunt de la població i més sostenibles, com el ferrocarril.

Madrid, 27 de juliol de 2021 – Un total de 120 organitzacions socials, veïnals i ecologistes reclamen al Govern d’Espanya que paralitzi els projectes d’ampliació dels aeroports d’Adolfo Suárez – Madrid Barajas i Josep Tarradellas – Barcelona El Prat. Mitjançant aquesta demanda, els col·lectius responen a la intensa campanya de pressió que està realitzant el gestor aeroportuari AENA per a obtenir suports en diferents àmbits, sense cap projecte presentat públicament i amb total absència de justificació tècnica, social, ambiental, econòmica, financera i pressupostària. La decisió final sobre el futur d’aquests plans d’expansió, amb un cost inicial d’uns 3.400 milions d’euros i les obres dels quals no donarien principi fins a 2025, haurà de donar-se a conèixer pel Govern en el pròxim Consell de Ministres del 30 de setembre.

Els projectes d’ampliació dels aeroports de Madrid i Barcelona -no són els únics previstos en la geografia espanyola- constitueixen dos exemples clars d’una política de transport centrada gairebé exclusivament en la construcció de grans infraestructures en favor dels mitjans més contaminants, com l’avió. Aquesta visió de la mobilitat promoguda pel Govern se situa en l’extrem oposat al model cap al qual necessitem transitar en el context d’emergència climàtica en el qual ens trobem. Un model orientat al foment dels modes de transport més eficients energèticament i amb menors emissions, i en el qual les inversions prioritzin les necessitats de desplaçament del conjunt de la població i no la rendibilitat econòmica d’uns pocs operadors econòmics.

Tenint en compte l’anterior, les organitzacions signants del present comunicat manifesten la seva oposició als esmentats projectes d’ampliació d’aeroports i reclamen la seva cancel·lació tant al Govern com a les Comunitats Autònomes i municipis implicats, per les següents raons:

 1. Impactes climàtics i ambientals. Europa ha acordat reduir les seves emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEI) en, almenys, un 55% d’aquí a 2030, respecte als nivells de 1990. L’aviació constitueix, amb gran diferència, el mitjà de transport que genera més emissions de GEI per passatger transportat. En 2019, l’aeroport de Barcelona – El Prat va generar 8,4 milions de tones  de CO₂, més del doble de totes les emissions derivades del consum d’energia de la ciutat. Tenint en compte l’ampliació de capacitat prevista -de 55 a 70 milions de passatgers a l’any-, les emissions podrien arribar a augmentar, com a mínim, un 33% segons un Informe recent de l’Agència de Desenvolupament Urbà de Barcelona. De la mateixa manera, l’augment de la capacitat de Madrid – Barajas (de 70 a 80 milions) suposaria un augment exponencial de les emissions. Una cosa totalment incompatible amb els compromisos europeus i amb la legislació ambiental d’àmbit tant estatal com autonòmica.

D’altra banda, l’ampliació d’infraestructures aeroportuàries incideix molt negativament en els ecosistemes i la fauna de l’entorn. Això és especialment preocupant en el cas de Barcelona – El Prat, ja que l’ampliació de l’aeroport està prevista en la zona de la Ricarda, un espai protegit per la Xarxa Natura 2000. L’ampliació de la tercera pista posaria, a més, en perill el sistema d’aqüífers que garanteix el consum d’aigua potable de l’àrea metropolitana i el bon estat dels espais naturals i agraris del Delta del Llobregat. Cal recordar, a més, que el mes de febrer passat la Comissió Europea va obrir un procediment contra l’Estat espanyol per la negligència en la protecció del delta, i ha demanat explicacions tant al Govern com a la Generalitat sobre les accions que estan desenvolupant per a preservar la zona. Avui dia, AENA encara no ha complert amb les accions de compensació ambiental compromeses en l’anterior ampliació de l’aeroport, fixades en la declaració d’impacte ambiental de 1998 i les torna a presentar com si fossin noves en aquesta nova ampliació, afectant l’espai agrícola i evadint altres impactes com l’augment d’emissions.

 1. Impactes sociosanitaris en la població. Malgrat ser sovint invisibilitzats, el transport aeri i l’activitat aeroportuària és una important font de partícules ultrafines, sutge i soroll, entre altres. Nombrosos estudis han demostrat com la població pròxima als aeroports tenen una major probabilitat de patir malalties cardiovasculars, discapacitat auditiva, alteracions del somni o deterioració del rendiment cognitiu.
 1. Projectes especulatius en contra de l’interès general. En l’escenari de crisi de l’aviació, energètica i contracció econòmica, les inversions presentades amb un cost d’aproximadament 3.400 milions d’euros, representen una operació especulativa que fonamentalment afavoreix a constructores i bancs, així com a l’accionariat privat d’AENA (49%), on participen alguns dels majors fons d’inversió mundial.

En aquest sentit, tenint en compte les incertes perspectives de recuperació del trànsit aeri en l’àmbit global i de caiguda de la producció mundial del petroli, del qual l’aviació continuarà sent dependent en el mitjà i llarg termini, presentar inversions de creixement d’infraestructures aeroportuàries només pot entendre’s com una maniobra per a ocultar la profunda crisi financera d’AENA.

Aquests projectes responen així mateix als interessos dels grans capitals immobiliaris i del turisme massiu, que tracten d’obtenir rèdits a curt termini en la crisi global actual. Un model que està en l’origen de l’augment de desigualtats, l’expulsió residencial, la destrucció del comerç de proximitat dels barris, la precarització i explotació laboral, la contaminació de l’aire i sonora, l’augment exponencial en les emissions de CO₂ i la pèrdua d’espais agraris i naturals.

Per tot això, les organitzacions i col·lectius signants reclamem al Govern:

 • La paralització indefinida de qualsevol ampliació d’infraestructures aeroportuàries i plans de creixement de l’aviació (tant l’ampliació de pistes, com a noves terminals i noves connexions ferroviàries entre aeroports) així com els projectes immobiliaris associats de ciutats aeroportuàries, un model que afavoreix a grans capitals a costa de la població i del planeta.
 • La posada en marxa d’un pla de redimensionament d’AENA que inclogui el tancament d’aeroports ja deficitaris abans de la pandèmia i l’eliminació dels vols en trajectes curts que tinguin alternativa ferroviària, amb l’objectiu d’evitar la socialització de les pèrdues de la companyia a càrrec de l’erari públic i el compliment dels objectius climàtics.
 • La seva responsabilització en la gestió de les polítiques de transport en ares a l’interès general, deixant a un costat els interessos privats d’ens com AENA.
 • La inversió dels diners de totes en mesures de protecció dels serveis públics i d’aquells sectors essencials més vulnerables, com el del transport, condicionant aquestes inversions a criteris de sostenibilitat.
 • La redefinició de la seva actual política de transport, amb l’objectiu de construir un model de mobilitat just, sostenible i resilient que satisfaci les necessitats del conjunt de la població i respecti els límits del planeta, dedicant les inversions cap a aquelles maneres més justes social i ambientalment, com el ferrocarril.

Enllaç adhesions: https://forms.gle/DbKE2pM13GXtUKWV6

Organitzacions signants

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace España, SEO Birdlife, WWF España, Zeroport, Extinction Rebellion España, CIDES (Centro de Iniciativas de Desarrollo Ecosocial), Asociación Española de Educación Ambiental, Fundación Renovables, Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona FAVB, Marea blanca Catalunya, Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global, Xarxa d’Economia Solidària, Girona Pel Clima, Acció Ecofeminista, Rebel·lió o Extinció Girona, Justicia Alimentaria, Ecologistes en Acció de Catalunya, Extinction Rebellion Málaga, Assemblea de la Bici Sant Cugat, Revo Prosperidad Sostenible, Fridays for Future Barcelona, Ecologistas en Acción La Rioja, EcoGIRA, La horda, Comuns Verds de Sitges, Hort Fortalesa, Voltes cooperativa d arquitectura sccl, Joves Ecosocialistes, Comuns Verds de Sitges, Anticapitalistes, Alternativa Verda, Observatori del Deute en la Globalització, SCI Catalunya, Dia de la Terra, Arran de terra, Grup Ecolologista del nucli antic de Barcelona, No Més Blocs-Salvem L’H, Associació de veïns La Barceloneta, ClimAcció, Ecologistas en Acción Guadalajara, Col·lectiu El Tinglado, Alternativa d’Esquerres de l’Hospitalet, Coordinadora Obrera Sindical, Consell de la Joventut de Barcelona, Asociación Animal Latitude, Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres, Asociación Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte, SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet, Fundació Goteo, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Partit Comunista dels Comitès Catalans, ConBici, Fundació Roca Galès, Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), Lliga per la defensa del patrimoni natural – DEPANA, Attac-Catalunya, Associació NOVACT, Marea Roja Alacant, Asamblea Popular de Fuerteventura, AVV Clot-Camp de l’Arpa, Ecologistas en Acción Sierras de Madrid, Salvem l’entorn de la Colònia Güell, Acció x Santa Coloma de Cervelló, Asociación Pedalibre Madrid, Ecologistas en Acción de Aranjuez, Stop Massificació L’H Cosme Toda, Colectivo Ciudadano de Urbanismo Corazón Verde de Chamberí, Intersindical Valenciana, Candidatura d’Unitat Popular (CUP), Transductores, Fridays for future Manresa, Coordinación Baladre, Fem Sant Antoni, Asociación Familiar Alonso de Ojeda – Madrid, Naturalistes de Gelida, La Casa Blava, Energetix Poble-sec, Extinction Rebellion Madrid, Extinction Rebellion Murcia, Club de Debates Urbanos Madrid, Xarxa per la Justícia Climàtica, Associació per a la Promoció del Transport Públic, Ecologistas en Acción de Pinto, Asociación Acción Clima, Compañía de las 3Rs (Reducir, Reutilizar, Reciclar), Scientists for Future (S4F), La Hidra Cooperativa, Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, ADENC-EdC, Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans, GOB Mallorca, Associació Culinària de Pinyol Vermell, Observatorio Independiente de DD HH y Salud Mental Madrid, Flipas-GAM Madrid, Fundación Mobilitat Sostenible i Segura, Extinction Rebellion Barcelona, Sindicat CTGE (Col·lectiu de Treballadores Grup E), Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient del Garraf (APMA-EdC), Plataforma salvatusarboles, Eco-union, Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), Ni un Pam de Terra, Asociación Vecinal Jarama, Comitè de Solidaritat amb Amèrica Central del Prat, Associació Defensa Drets Animals, Federación Española para el bienestar animal, Federació d’Entitats pro Drets dels Animals i la Natura

Organizacions internacionals:

Stay Grounded (global), Transport&Environment (UE), Climáximo (PT), Aterra (PT)

Més de 300 organitzacions de tot Catalunya uneixen la seva veu contra l’ampliació de l’aeroport del Prat

– Comunicat 7 de juliol de 2021 –

 • L’ampliació d’infraestructures aeroportuàries i el creixement de l’aviació és incompatible amb els compromisos climàtics; i posa en risc la sobirania hídrica, alimentària i la protecció de la biodiversitat. 
 • Es tracta d’una operació especulativa contra l’interès general, en favor de constructores i bancs, i de l’accionariat privat d’AENA, on participen alguns dels majors fons d’inversió mundial.

Organitzacions de l’àmbit social, econòmic, veïnal, ecologista, de la pagesia i acadèmic han convocat un acte unitari al Museu de Ciències Naturals de Barcelona per reclamar al govern de la Generalitat i als Ajuntaments implicats que s’oposin a qualsevol ampliació d’infraestructures i plans de creixement de l’aviació al país. Les organitzacions consideren injustificable i inviable plantejar inversions en aquest sector en l’actual context de crisi climàtica, de biodiversitat, energètica, social,  pressupostària i de l’aviació. 

Denuncien l’opacitat, maniqueisme i arbitrarietat amb la qual els governs s’estan pronunciant sobre una inversió de 1.700 milions d’euros que hipotecarà el nostre futur, sense cap projecte presentat públicament i amb total absència de justificació tècnica, social, ambiental, econòmica i financera. Consideren lamentable que la resposta donada de part de la Generalitat i dels Ajuntaments implicats davant la pressió i xantatge mediàtic d’AENA i del lobby de l’empresariat català perquè prenguin una decisió al juliol, hagi estat plantejar noves inversions per impulsar el creixement de l’aviació amb la connexió del Prat amb Girona i Reus a través de l’alta velocitat.

Els convocants han recordat que el 60% del territori del Delta del Llobregat ja s’ha perdut i aquesta ampliació seria un nou atemptat contra els seus valors naturals i agraris, i al sistema d’aqüífers que garanteix el consum d’aigua potable de l’àrea metropolitana i el bon estat dels espais naturals i agraris. Un ecosistema clau per la sobirania alimentària i la conservació de la biodiversitat, i que té obert un procediment d’infracció a Europa per l’incompliment de les directives d’aigua, hàbitats i aus per les anteriors ampliacions de l’aeroport i del port. Així mateix, denuncien la fal·làcia de les compensacions, com si la crisi climàtica i la destrucció del Delta fos una qüestió d’intercanvi d’hectàrees que a més plantegen afectant el parc agrari; i quan fa més de 20 anys que s’incompleixen els acords que es van realitzar amb l’ampliació de la T1 del Prat. 

Ampliar les infraestructures aeroportuàries també compromet els objectius climàtics de la Generalitat que en la seva llei 16/2017 del canvi climàtic estableix que per a l’any 2030 les emissions de Catalunya haurien de reduir-se un 40% respecte de l’any 1990. Un informe recent de l’Agència de Desenvolupament Urbà, Barcelona Regional, estima que l’ampliació de l’aeroport del Prat incrementarà, com a mínim, un 33% les emissions de CO₂.  Qualsevol pla de reducció d’emissions passa per la reducció dràstica de l’aviació, un sector que segons les organitzacions ha crescut per les inversions públiques, subvencions i privilegis fiscals en detriment del transport públic i el sistema ferroviari; i que no té una alternativa real i sostenible al querosè. 

Les organitzacions exigeixen que les inversions es prioritzin en funció de l’interès general per un canvi de model per fer front a la crisi socioeconòmica i ecològica que, concretament en el sector del transport, han d’apostar pel transport públic quotidià i la integració del sistema ferroviari. 

Sota el títol  ¨Ampliacions d’aeroports? No gràcies!.L’economia al servei del clima, la salut i la vida¨, l’acte ha comptat a més amb una taula d’experts que han presentat arguments científics i tècnics sobre els impactes de l’ampliació d’infraestructures del sistema aeroportuari català que s’estan plantejant i la manca de justificació en el context de crisi global i davant dels enormes reptes que tenim com a país.

Presentació del professor Narcís Prat

Organitzacions, federacions i plataformes que convoquen l’acte: ZEROPORT, UNIÓ DE PAGESOS, Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet, Federació d’Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona, Xarxa per la Justícia Climàtica, Assemblea de Barris Pel Decreixement Turístic, Xarxad’EconomiaSolidària, Ecologistes en Acció de Catalunya, Federació Ecologistes de Catalunya, Acció Ecofeminista, EnvJustice-ICTA-UAB, Marea Blanca de Catalunya, SCI Catalunya, Consell de la Joventut de Barcelona, Attac-Catalunya, , No Més Blocs, Ni un pam de Terra, Prou Soroll, TeachersForFuture Catalunya, DEPANA-Lliga per a la Defensa pel Patrimoni Natural, Plataforma per la Qualitat de l’Aire, Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global, Greenpeace, Associació de veïns La Barceloneta del Prat de Llobregat,  Ciutat Vella no està en venda, Plataforma veïnal Som Paral·lel, La Barceloneta Diu Prou, Plataforma en Defensa de la Barceloneta, Comissió d’Habitatge de la Barceloneta, Fem Front al Turisme a Sants, Rebel·lió o Extinció – XR Barcelona, Climacció, Assemblea de 15M de Sarrià – St. Gervasi, Fridays for Future Barcelona, Solidaritat i Comunicació – SICOM, Families For Future BCN, Revo Prosperitat Sostenible, Observatori del deute en la globalització, Plataforma per la Defensa de Gallecs, STOP Massificació L’H Cosme Toda, Assemblea de la Bici Sant Cugat, AVV L’ Òstia, Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient del Garraf, AVV Clot-Camp de l’Arpa, La Fira o la Vida, No ens Vendreu la Moto. Plataforma per aturar la Ciutat del Motor (Vallès Oriental), Ens Plantem, Plataforma Eixample Respira, Assemblea de Vallcarca, Aterra, Con Ciencias Barcelona, ATUREM C32, Col·lectiuKolapSOS, Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola, Grup d’Exploracions de l’Entorn Sonor, La Saboga, Observatori DESC, Associació Salut i Agroecologia, Entrepobles, SETEM Catalunya, Centre per a la Sostenibilitat Territorial, SODEPAU, Associació de Veïns i Veïnes de la Satalia, Naturalistes de Gelida, Alba Sud, Avv La Granja, Associació Collsero la Pagesa, Cooperasec, Assemblea de la Bici Sant Cugat, Afectades per l’aeroport de Sabadell,Ecologistes en Acció Tarragona-GETE, Rebel·lió o Extinció Girona, Ateneu la Base Transductores, Grup d’econconsum La Sardineta, Observatori dels Barris del Poblenou, Espai Feminista de Sants, Marxa Mundial de Dones, Crida LGBTI, Enginyeria sense Fronteres, Associació Animal Latitude, LA CASA BLAVA, ADENC-EdC, Associació Veïnal La Llena de la Pobla de Cérvoles, Avv Porta, Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació,Badalona Mar, Associació Xarxa Veïnal del Raval, La Garrofera de Sants, Plataforma ‘Salvem el Calderí’ Mollet del Vallès, Salvem l’entorn de la Colònia Güell, La Seca cooperativa de consumagroecològic, Associació Veïns Centre Castelldefels, Col·lectiud’Arquitectes el Tinglado, Associació Culinària de Pinyol Vermell, Xarxa de dones per la salut, Las Pintas, Banc Expropiat, AVV Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou, Assemblea pel Clima de Sant Cugat, Associació de Mans a Terra, ATTAC Acordem, Cal Temerari de SantCugat del Vallès, La Horda, Voltes SCCL, Anticapitalistes, Associació de Naturalistes de Girona, Associació Hàbitats, Ateneu Popular d’Esplugues, Sindicat CTGE de l’ajuntament del Prat de Llobregat, Comitè de Solidaritat amb Amèrica Central del Prat, Escola educació infantil  Gimbebé  (Escola Verda), Acord per la producció i el consumagroecològic (LA PACA), La Hidra Cooperativa SCCL, Fundació Rosa Galès, AVV Clot-Camp de l’Arpa, Som Collserola, SOS NATURACAT,  AVV Poblenou, Associació Defensa Drets dels Animals), Teachers 4 Future – profes pel futur Catalunya, Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN), COOP57.

Create your website with WordPress.com
Per començar