Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Manifest

Castellano, English, Français

El transport marítim i l’aviació són dos dels sectors a escala mundial amb més emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH), que augmenten any rere any producte de les polítiques públiques actuals i de la voràgine expansiva del capitalisme global.(1)

Tal com fa temps que denuncien diversos moviments i entitats socials i ecologistes, els projectes de consolidació i ampliació de l’activitat i les infraestructures de l’aeroport i el port de Barcelona són incompatibles amb la crisi ecològica global que vivim, amb la disponibilitat limitada de recursos energètics i materials, i amb els diferents compromisos i acords de reducció d’emissions de GEH. Alhora, responen a la mateixa lògica consumista i depredadora del territori de projectes equivalents com el del port de Tarragona o l’aeroport de Palma o Madrid, entre d’altres.

Tot i la crisi climàtica i ecològica actual i els milions de tones de GEH i altres contaminants que emeten el port i l’aeroport de Barcelona, AENA i Port de Barcelona estan acordant i projectant-ne noves ampliacions, que permetran incrementar-ne la capacitat i també les emissions (2). Aquest fet és totalment contrari als objectius de reducció d’emissions de GEH que estableix la Unió Europea i la Llei catalana de canvi climàtic, que fixen una reducció d’emissions d’aquests gasos per a l’any 2030 del 40% respecte a l’any base (1990).

A més a més, a causa de les ingents quantitats de residus i partícules contaminants i la gran contaminació lumínica i sonora que generen, el port i l’aeroport afecten negativament a la salut i el benestar de les poblacions veïnes (humanes i no humanes) i n’alteren el comportament. Són, així mateix, peces angulars d’un model econòmic i turístic ineficaç a l’hora de resoldre necessitats vitals bàsiques i que implica un fort impacte social: encariment de l’habitatge, massificació de l’espai urbà i del transport públic, precarització laboral, desaparició del comerç local, greus problemes de mobilitat…

Finalment, el port i l’aeroport han destruït el seu entorn immediat, arrasant la línia natural de costa i valuosos espais naturals, que són font de biodiversitat, aporten múltiples beneficis ambientals, socials i econòmics, i ajuden a atenuar els efectes del canvi climàtic.

Que aquestes dues grans infraestructures tinguin la consideració de “bàsiques” no ha ser excusa perquè no s’incorporin a l’esforç de reduir els impactes de l’activitat humana a la biosfera, com més tard o d’hora hauran de fer tots els sectors socioeconòmics.

Per això, exigim:

1. La retirada immediata i sense condicions dels plans d’ampliació de l’activitat i de les infraestructures del port i l’aeroport presents i futurs, així com de les noves infraestructures viàries previstes per absorbir aquests augments d’activitat.

2. La definició immediata de plans de reducció de línies de vols i rutes de transport marítim, prioritàriament vols en trajectes curts i creuers, per disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica, i així protegir la salut de la població afectada i assolir la reducció anual d’emissions de CO2 del 7,6% per complir amb els objectius climàtics l’any 2030.

3. L’eliminació de manera urgent dels privilegis fiscals i dels subsidis de l’activitat del port i l’aeroport (via IVA, taxació del fuel i dels viatges freqüents…) perquè incorpori els costos socioambientals que genera, i així poder reinvertir aquests ingressos en la millora de modes de mobilitat més sostenibles i en el foment de sectors econòmics més justos en els àmbits social, ambiental, laboral, climàtic, etc.

4. La declaració de Xarxa Natura 2000 a tot l’àmbit del Parc Agrari del Llobregat, ampliant-la a nous espais singulars d’alt valor ambiental com l’antiga llera del riu Llobregat i el seu àmbit marí, i, alhora, la reparació dels danys ambientals i socials causats per aquestes infraestructures.

L’única manera d’assolir els objectius ambientals fixats per a l’any 2030 passen pel decreixement, no per les enganyoses estratègies d’economia verda o desenvolupament sostenible, perpetuadores del sistema econòmic que ens han portat a la situació d’emergència ecològica i climàtica actual.

El creixement infinit és impossible en un planeta finit; el creixement del port i de l’aeroport són inviables en una Barcelona finita!

Notes:

1. El 2050 està previst que l’aviació i el transport marítim mundials suposin en conjunt gairebé el 40% de les emissions mundials de CO2, si no és que s’adopten mesures d’atenuació addicionals https://www.eea.europa.eu/es/articles/las-emisiones-de-la-aviacion

2. Segons l’informe la Metròpolis de Barcelona cap a la Justícia Climàtica, el port de Barcelona i l’aeroport del Prat van emetre aproximadament l’any 2017 un total de 5,9 milions de tones anuals de CO2 (3,2 el port i 2,7 l’aeroport) i han acordat i projectat noves ampliacions, que permetran incrementar-ne la capacitat i també les emissions. Es preveu ampliar el port amb la tercera terminal de contenidors i dues terminals de creuers de gran capacitat, i l’aeroport amb 17 nous equipaments per acollir grans avions per a rutes intercontinentals i així assolir els 70 milions de passatgers anuals (l’any 2018 eren més de 50 milions).

Adhesions al manifest:

Accedeix aquí al formulari d’adhesions (només per a organitzacions socials i ambientals sense vinculació amb partits polítics)

Llista de les entitats adherides al manifest: https://zeroportbcn.wordpress.com/entitats-adherides/

A %d bloguers els agrada això: