Design a site like this with WordPress.com
Per començar

[COMUNICAT] NO als projectes d’ampliació del Port de Barcelona

Les plataformes Zeroport i SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet (que apleguen centenars d’organitzacions) exigim a les administracions que controlen el Port de Barcelona –Estat, Generalitat i Ajuntaments de Barcelona i el Prat– que aturin els projectes de creixement i expansió del Port que estan en marxa, i denunciem que promovent aquests projectes ometen sistemàticament l’actual crisi ambiental global i els efectes sobre la contaminació a l’àrea metropolitana i el delta del Llobregat. 

El Port de Barcelona continua amb els seus plans d’expansió al delta del Llobregat, sense tenir en compte la crisi climàtica, de biodiversitat, energètica i de materials que globalment ja està impactant en tots els àmbits i que s’està intensificant.

La darrera ampliació del Port, planificada en el Pla Delta i començada fa divuit anys amb el desviament del riu (declarat nul pel Tribunal Suprem i executat sense complir les compensacions ambientals compromeses davant la Comissió Europea), va suposar la pèrdua d’un valuós espai agrícola i natural (més de 300 ha) per donar pas a una Zona Logística parcialment dirigida per grans capitals immobiliaris i a la terminal BEST de contenidors.

Actualment, el Port de Barcelona és el cinquè port amb més emissions de gasos amb efecte d’hivernacle d’Europa, amb 2,8 milions de tones/any de CO2 emeses (Transport&Environment), i aporta entre un 9% i un 15% de la contaminació per partícules (PM10 i PM2,5) de tota la ciutat de Barcelona (Informe Barcelona Regional). En aquest context, estan en marxa tres projectes de creixement del Port: l’ampliació del moll Adossat per a dues noves terminals de megacreuers (total de 7); l’ampliació de la Terminal Prat (BEST), per augmentar la capacitat anual de 2,7 a 3,4 milions de contenidors, i el Pla Director Urbanístic (PDU), lligat a la construcció de noves terminals logístiques a l’antiga i a la nova llera del riu Llobregat i els voltants. 

Tots aquests projectes el que pretenen és ampliar la capacitat del Port i augmentar-ne l’activitat, tant de mercaderies com de passatgers, i globalment suposaran, com ha passat en anteriors ampliacions, més contaminació i més emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (ja que s’amaga que augmentarà el volum de camions a la Vall Baixa del Llobregat i l’àrea metropolitana), i una nova afectació sobre la pèrdua d’espais agrícoles i naturals del Delta del Llobregat.

En relació amb l’activitat dels creuers, qualifiquem de mera retòrica les últimes declaracions de l’Ajuntament de Barcelona per a limitar-la, quan, recordem, va signar amb el Port el 2018 l’esmentada ampliació de les dues noves terminals de megacreuers i quan no s’ha presentat cap proposta concreta després de la reunió recent amb el Govern de la Generalitat.

Denunciem també que el projecte que vol executar el Port mitjançant el PDU no té cobertura legal i que només pretén acontentar els ajuntaments implicats. Es tracta d’un projecte per crear un munt de noves infraestructures viàries i ferroviàries al Delta, que afectaran molt més enllà de l’àmbit del Port. Així, estan previstes quatre noves terminals ferroviàries (tres a l’antiga llera del riu Llobregat i una a la nova llera) i també dos nous eixos viaris de quatre carrils pels dos marges de l’antiga llera, amb un gran nus viari de quatre nivells d’alçada. La declaració d’impacte ambiental de totes aquestes actuacions va caducar fa anys.

El PDU se centra en l’antiga llera, un espai que el Port ha anat deixant que es degradi, que ara considera “espai residual” i on s’han fet enormes moviments de precàrrega; tot això en un espai catalogat com a Àrea Important per a la Conservació d’Aus (IBA) i on encara hi ha sis hàbitats d’interès comunitari i un de prioritari. Denunciem, a més, que a la zona hi ha nombroses persones vivint en situacions d’infrahabitatge i tota mena de construccions precàries, i hi ha també una superfície visible contaminada amb crom hexavalent, tal com ha denunciat DEPANA des de fa anys. Tot plegat, en terrenys gestionats pel Port.

Una de les terminals de tren projectades està prevista al marge esquerre de la nova llera, a tocar de la proposta de la nova delimitació de la Zona d’Especial Protecció de les Aus del Delta (ZEPA) que està elaborant la Generalitat per complir amb els requeriments del procediment d’infracció que té obert amb la Comissió Europea. Recordem que la protecció de la nova llera del riu Llobregat era una obligació assumida per l’Estat i la Generalitat l’any 1998. El seu incompliment anul·la la declaració d’impacte ambiental que es va fer per al projecte de les terminals l’any 2007. Només per aquests motius ja cal aturar els projectes previstos.

A més, abans de desenvolupar nous projectes, el Port de Barcelona té l’obligació de corregir i pal·liar els gravíssims impactes que els dics que ha construït mar endins estan provocant en el litoral del delta del Llobregat, la regressió del qual està arribant a situacions límit i probablement no té marxa enrere.

Així mateix, el PDU inclou la creació de nous “espais verds”, però una gran part d’aquests no seran en l’àmbit del Port, sinó que es traslladen a sòls agrícoles del Prat de Llobregat que ja són “verds” actualment. Per tant, s’elimina el potencial agrícola futur d’aquests sòls convertint-los en parcs urbans i equipaments comunitaris, mentre es destrueix l’actual espai verd de l’antiga llera.

Per tot plegat, des de SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet i Zeroport exigim:

– Aturar tots els projectes d’ampliació del Port de Barcelona i impulsar un pla de decreixement del trànsit marítim per assolir la reducció de les seves emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a la meitat el 2030 i per afrontar la crisi sistèmica derivada de l’escenari de descens energètic i de materials.

– Aturar el PDU de la Terminal logística intermodal del Port de Barcelona pels seus impactes ambientals sobre espais catalogats com a IBA i on encara hi ha sis hàbitats d’interès comunitari i un de prioritari.

– Descontaminar i renaturalitzar l’antiga llera del riu Llobregat, amb tots els seus valors ambientals originals, i incloure-la dins les previsions de l’ampliació de la ZEPA del Delta del Llobregat, ja que forma part de l’IBA140. Així mateix, exigim l’atenció social de les persones que viuen actualment en aquest àmbit.

– Un ampli procés participatiu social per decidir el model urbanístic i territorial, que prioritzi la qualitat de vida, la sobirania alimentària i la conservació de la natura i el paisatge del Baix Llobregat i l’Hospitalet i d’aquesta part de Barcelona.

– Un pla de decreixement, transformació i relocalització del sistema econòmic que aposti per la redistribució de la riquesa i la justícia social com a eixos claus de les polítiques públiques, amb els objectius de satisfer les necessitats bàsiques del conjunt de la població en funció dels límits biofísics del planeta i corregir els impactes de l’entorn natural metropolità.

A %d bloguers els agrada això: