[COMUNICAT] Crida a la mobilització massiva contra l’ampliació de l’aeroport el 19 de setembre a les 12 hores a Barcelona

S’estan organitzant columnes que vindran des de diferents punts del país amb l’objectiu d’aturar el projecte i qualsevol ampliació dels aeroports catalans.

Les entitats organitzadores i representants dels moviments socials han presentat la web
ampliacionsno.cat amb els motius i demandes principals de la concentració, i informat dels tres blocs que mostraran la transversalitat d’aquesta lluita en el conjunt de la societat.

Barcelona, 7 de setembre de 2021.- Organitzacions de l’àmbit social, veïnal, ecologista, de la pagesia i econòmic convoquen al conjunt de la ciutadania a una concentració unitària autoritzada el diumenge 19 de setembre a les 12h al carrer Tarragona de Barcelona, en protesta per la decisió dels governs català i espanyol per ampliar l’aeroport de Barcelona – El Prat; amb l’objectiu d’aturar aquest projecte abans del 30 de setembre, termini límit que s’ha fixat el Consell de Ministres per aprovar-lo.

En una roda de premsa celebrada avui al col·legi de periodistes de Catalunya, les organitzacions han fet una crida a la mobilització massiva de la població per denunciar l’opacitat i l’arbitrarietat amb les quals els dos governs s’estan pronunciant sobre una inversió de 1.700 milions d’euros; amb total absència de justificació tècnica, social, ambiental, econòmica i financera,  i que és contrària a l’interès general. Denuncien els impactes del que consideren un projecte especulatiu d’AENA, empresa de l’IBEX35, per tal d’intensificar un model econòmic injust, en crisi i d’irreversibles impactes ambientals.

Així mateix han presentat 5 demandes concretes per aturar aquest projecte i demanar fer un gir a les polítiques continuistes del govern de Pere Aragonès que, segons afirman, estan en favor dels interessos de grans capitals immobiliaris i del turisme massiu. Instan així a abordar de forma urgent els canvis estructurals que exigeix la profunda crisi social, econòmica i ambiental actual. D’altre banda, apel·len a la responsabilitat dels governs implicats, de gran part dels partits i mitjans de comunicació perquè deixin de silenciar i amagar els impactes reals que tindrà el projecte sota el debat reduccionista sobre l’estany de la Ricarda.


Per últim, les organitzacions han informat sobre les concentracions simultànies que es faran en contra de les ampliacions dels aeroports de Palma i Madrid, amb les quals s’ha coordinat per alçar una veu unitària contra aquests projectes.

Més informació: www.ampliacionsno.cat/

[cast]

Llamamiento a la movilización masiva contra la ampliación del aeropuerto el 19 de septiembre a las 12 horas en Barcelona

Se están organizando columnas que vendrán desde diferentes puntos del país con el objetivo de parar el proyecto y cualquier ampliación de los aeropuertos catalanes.

Las entidades organizadoras y representantes de los movimientos sociales han presentado la web ampliacionsno.cat con los motivos y demandas principales de la concentración, e informado de los tres bloques que mostrarán la transversalidad de esta lucha en el conjunto de la sociedad.

Barcelona, 7 de septiembre de 2021.- Organizaciones del ámbito social, vecinal, ecologista, del campesinado y económico convocan al conjunto de la ciudadanía a una concentración unitaria autorizada el domingo 19 de septiembre a las 12h en la calle Tarragona de Barcelona, en protesta por la decisión de los gobiernos catalán y español de ampliar el aeropuerto de Barcelona – El Prat; con el objetivo de parar este proyecto antes del 30 de septiembre, plazo límite que se ha fijado el Consejo de Ministros para aprobarlo.

En una rueda de prensa celebrada hoy en el colegio de periodistas de Cataluña, la organizaciones han hecho un llamamiento a la movilización masiva de la población para denunciar la opacidad y la arbitrariedad con las cuales los dos gobiernos se están pronunciando sobre una inversión de 1.700 millones de euros; con total ausencia de justificación técnica, social, ambiental, económica y financiera, y que es contraria al interés general. Denuncian los impactos del que consideran un proyecto especulativo de AENA, empresa del IBEX35, para intensificar un modelo económico injusto, en crisis y de irreversibles impactos ambientales.

Así mismo han presentado 5 demandas concretas para parar este proyecto y pedir un giro en las políticas continuistas del gobierno de Pere Aragonès que, según afirman, están en favor de los intereses de grandes capitales inmobiliarios y del turismo masivo. Instan así a abordar de forma urgente los cambios estructurales que exige la profunda crisis social, económica y ambiental actual. De otro lado, apelan a la responsabilidad de los gobiernos implicados, de gran parte de los partidos y medios de comunicación para que dejen de silenciar y esconder los impactos reales que tendrá el proyecto bajo el debate reduccionista sobre el estanque de la Ricarda.

Por último, las organizaciones han informado sobre las concentraciones simultáneas que se harán en contra de las ampliaciones de los aeropuertos de Palma y Madrid, con las cuales se ha coordinado para levantar una voz unitaria contra estos proyectos.

Más información: www.ampliacionsno.cat/

 

Create your website with WordPress.com
Per començar
%d bloggers like this: